گوشی‌های جدید گوگل پیکسل مایوس‌کننده هستند

گوشی‌های جدید گوگل پیکسل مایوس‌کننده هستند
سایت فوربس در مقاله ای قبل از رونمایی از گوشی های جدید گوگل، آنها را مایوس کننده خواند و نوشت انتظار بیشتری از گوگل برای عرضه پرچمدار ۲۰۱۷ می رفت.

گوشی‌های جدید گوگل پیکسل مایوس‌کننده هستند

سایت فوربس در مقاله ای قبل از رونمایی از گوشی های جدید گوگل، آنها را مایوس کننده خواند و نوشت انتظار بیشتری از گوگل برای عرضه پرچمدار ۲۰۱۷ می رفت.
گوشی‌های جدید گوگل پیکسل مایوس‌کننده هستند