یونسی: احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور بود /دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد

یونسی: احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور بود /دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد
ایسنا نوشت: دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، گفت: رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است.

یونسی: احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور بود /دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد

ایسنا نوشت: دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، گفت: رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت حقوق شهروندی و تحقق این قانون است.
یونسی: احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور بود /دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد