یک اقدام تحسین‌برانگیز؛ آیت‌الله امینی حاضر نشد در حصار نرده‌ها نماز بخواند/عکس

یک اقدام تحسین‌برانگیز؛ آیت‌الله امینی حاضر نشد در حصار نرده‌ها نماز بخواند/عکس
آیت‌الله امینی حاضر نشد در جایگاه ویژه و صف اول نماز جمعه قم که در حصار نرده هاست مستقر شود.

یک اقدام تحسین‌برانگیز؛ آیت‌الله امینی حاضر نشد در حصار نرده‌ها نماز بخواند/عکس

آیت‌الله امینی حاضر نشد در جایگاه ویژه و صف اول نماز جمعه قم که در حصار نرده هاست مستقر شود.
یک اقدام تحسین‌برانگیز؛ آیت‌الله امینی حاضر نشد در حصار نرده‌ها نماز بخواند/عکس