نیروهای “سوریه دموکرات” عملیات آزادسازی رقه آغاز کردند

نیروهای “سوریه دموکرات” عملیات آزادسازی رقه آغاز کردند
ایسنا نوشت: نیروهای سوریه دموکرات که تحت حمایت مستقیم سیاسی-نظامی آمریکا قرار دارند عملیات نظامی گسترده‌ای را با حمایت ائتلاف ضد داعش برای آزادی شهر رقه سوریه آغاز کردند.

نیروهای “سوریه دموکرات” عملیات آزادسازی رقه آغاز کردند

ایسنا نوشت: نیروهای سوریه دموکرات که تحت حمایت مستقیم سیاسی-نظامی آمریکا قرار دارند عملیات نظامی گسترده‌ای را با حمایت ائتلاف ضد داعش برای آزادی شهر رقه سوریه آغاز کردند.
نیروهای “سوریه دموکرات” عملیات آزادسازی رقه آغاز کردند