مخالفان سوری تحت امر ترکیه کنترل بزرگ‌راه “الباب–حلب” را به دست گرفتند

مخالفان سوری تحت امر ترکیه کنترل بزرگ‌راه “الباب–حلب” را به دست گرفتند
ایسنا نوشت: ارتش ترکیه اعلام کرد که نیروهای مخالف سوری تحت حمایت آنکارا کنترل کامل بزرگ‌راه ارتباطی “الباب–حلب” را به دست گرفته‌اند.

مخالفان سوری تحت امر ترکیه کنترل بزرگ‌راه “الباب–حلب” را به دست گرفتند

ایسنا نوشت: ارتش ترکیه اعلام کرد که نیروهای مخالف سوری تحت حمایت آنکارا کنترل کامل بزرگ‌راه ارتباطی “الباب–حلب” را به دست گرفته‌اند.
مخالفان سوری تحت امر ترکیه کنترل بزرگ‌راه “الباب–حلب” را به دست گرفتند