توهین کمپانی اچ اند ام به نام جلاله “الله”/عکس

توهین کمپانی اچ اند ام به نام جلاله “الله”/عکس
ایسنا نوشت: خریداران مسلمان در فروشگاه‌های اچ اند ام ‌(H & M) نسبت به درج عربی کلمه “الله” بر روی جوراب های تولیدی کودکان به شدت اعتراض کردند.

توهین کمپانی اچ اند ام به نام جلاله “الله”/عکس

ایسنا نوشت: خریداران مسلمان در فروشگاه‌های اچ اند ام ‌(H & M) نسبت به درج عربی کلمه “الله” بر روی جوراب های تولیدی کودکان به شدت اعتراض کردند.
توهین کمپانی اچ اند ام به نام جلاله “الله”/عکس