حکم سنگین هواپیما ربای مصری!

حکم سنگین هواپیما ربای مصری! به گزارش جهان، دادگاه قبرس در اولین جلسه محاکمه، ‘سیف الدین محمد مصطفی’ متهم به ربودن هواپیمای مصری و فرود اجباری آن در قبرس را…

READ MORE