شلیک دو موشک “زلزال” دیگر به خاک عربستان

شلیک دو موشک “زلزال” دیگر به خاک عربستان
تسنیم نوشت: واحد موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دو فروند موشک “زلزال” دیگر را به مواضع ارتش سعودی در خاک عربستان شلیک کرد.

شلیک دو موشک “زلزال” دیگر به خاک عربستان

تسنیم نوشت: واحد موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دو فروند موشک “زلزال” دیگر را به مواضع ارتش سعودی در خاک عربستان شلیک کرد.
شلیک دو موشک “زلزال” دیگر به خاک عربستان

ganool review