سفر تیاتری فرزاد حسنی به شیراز

سفر تیاتری فرزاد حسنی به شیرازنمایش «من آنجانیستم» به نویسندگی مهدی میرباقری وکارگردانی افشین اخلاقی پایان فروردین ماه امسال در شیراز اجرا خواهد شد. سفر تیاتری فرزاد حسنی به شیراز…

READ MORE