جنگل پردیسان قائم

جنگل پردیسان قائم

جنگل پردیسان قائم، بزرگ‌ترین جنگل دست‌کاشت ایران و از جمله جاهای دیدنی کرمان می‌باشد. این جنگل ۲۳۰ هکتاری در شرق کرمان واقع شده و بخش اصلی فضای سبز کرمان است. جنگل پردیسان قائم دارای بیش از ۵۰۰ هزار درخت بدون میوه بوده که به دلیل مشرف بودن به کوه‌های صاحب‌الزمان، بام کرمان محسوب می‌شود. کوه‌های صاحب‌الزمان نیز دارای شرایط مناسبی برای انجام ورزش کوه‌نوردی می باشند. جنگل پردیسان قائم به عنوان ریه تنفسی شهر، جزو تفریحات کرمان برای مردم و بسیاری از مسافران و گردشگران این شهر می باشد.