آخرین آرای شمارش شده خبرگان تهران؛ مصباح یزدی حذف شد/ اسماعیلی، اولین غیر روحانی مجلس

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد آقا امامی به ترتیب حائز اکثریت نسبی آراء در اولین شمارش آرای خبرگان تهران تا این لحظه…

READ MORE