ماموریت سخت کی‌روش؛ خط زدن بازیکن!

ماموریت سخت کی‌روش؛ خط زدن بازیکن!روزنامه خبرورزشی نوشت: تیم‌ ملی ایران یکی از مهمترین مراحل آماده‌سازی خود را پشت‌سر می‌گذارد. ماموریت سخت کی‌روش؛ خط زدن بازیکن! روزنامه خبرورزشی نوشت: تیم‌…

READ MORE