رسوایی بزرگ خودروهای دیزلی

رسوایی بزرگ خودروهای دیزلیایسنا نوشت:طبق یک دادخواست حقوقی، شرکت خودروسازی فورد آمریکا با همکاری بوش آلمان به فریبکاری و دستکاری در نرم افزار مدیریت میزان انتشار آلاینده ها در خودروهای…

READ MORE