تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبال

تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبالمدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: به منظور میزبانی مسابقات آسیایی والیبال عملیات تجهیز سالن رضا زاده در شهر اردبیل آغاز…

READ MORE