«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین است

«سوءتفاهم» بهترین فیلم جشنواره نباشد، متفاوت‌ترین استاحمدرضا معتمدی کارگردان فیلم «سوءتفاهم» معتقد است قصه دو وجهی فیلمش نه تنها مخاطب را سردرگم و گیج نمی‌کند بلکه این شکل روایی قصه…

READ MORE