دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شود

دادستان شهر کرج: پلمپ ۴۰ بنگاه معاملات ملکی در سال گذشته/ارتباط شهرداری و نظام مهندسی تقویت شوددادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: سال گذشته ۴۰ بنگاه معاملات املاک به…

READ MORE