مرغ بورسی می‌شود

مرغ بورسی می‌شودایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود . مرغ بورسی می‌شود ایسنا نوشت:در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کالا عرضه می‌شود…

READ MORE

وضعیت تاریخ مصرف مرغ های منجمد توزیع شده در بازار

تسنیم از قول &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;کل &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; نوشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده تاریخ مصرف مرغ‌های منجمد شرکت پشتیبانی امور دام که در روز‌های اخیر در بازار توزیع شده مورد تایید…

READ MORE