کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!

کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!شهاب جعفرنژاد در اینستاگرامش با انتشار کاریکاتور زیر نوشت: این روزها یا بهتر بگم این ” شب های” جناب آقای معتضد… کاریکاتور | خسرو معتضد جدید!…

READ MORE