درنوروز ۹۵ اورژانس استان چهارمحال وبختیاری کنارمردم حادثه دیده بود

درنوروز ۹۵ اورژانس استان چهارمحال وبختیاری کنارمردم حادثه دیده بودمدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از تاریخ بیست ششم اسفندماه سال ۹۴ لغایت ۱۴ فروردین ماه سال جاری،‌ از…

READ MORE