معلمانی کوچک در جشنواره هنری “کوچ جهانی”

باشگاه هواداران جمعیت امام علی، میزبان جشنواره‌ای از آثار کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی(ع) بود که به همت خانه علم ایرانی فرحزاد برگزار شد.

اخبار دنیای دیجیتال

خبرگذاری اصفحان