۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلو

۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلودومین حراج جمعه (بلک‌فرایدی) ایرانی امسال نیز هم‌زمان با دیگر کشورهای جهان، در فروشگاه اینترنتی بامیلو برگزار می‌شود. ۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در…

READ MORE