دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”

دستیابی نیروهای امنیتی عراق به “بانک اطلاعات داعش”ایسنا نوشت: یک منبع امنیتی در استان نینوا گفت: نیروهای اطلاعاتی عراق توانستند به “بانک اطلاعات داعش” از جمله پرونده‌ها و قراردادهایی در…

READ MORE