آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟!

آیا تعبیر “آشغال” درباره همه معترضین به کار برده شد؟/ اشکال حرف آقای صدیقی؟! گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان: “آقای صدیقی فرمودند “مردم مثل دریا آشغال ها را شستند.”…

READ MORE