ضرابخانه

ضرابخانه

ضرابخانه نیز یکی دیگر از جاهای دیدنی کرمان است که در آن مجموعه‌ای از سکه‌های قدیمی جمع‌آوری شده و در داخل بازار مسگران، در همان فضای گنبدی و نیمه‌تاریک، به‌نمایش گذاشته شده است. این مجموعه برای سکه‌شناسان نسبت به سایر اقشار و افراد از جذابیت بیشتری برخوردار است. اگر از دور و از میدان گنجعلی خان به ضرابخانه نگاه کنید، بسیاری از قسمت‌های قابل‌ملاحظه آن را مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه بادگیر بلند آن هم درشب با وجود چراغانی‌ها بسیار زیباست.