تصویر دیدار پدر ستایش با سیدحسن خمینی

تصویر دیدار پدر ستایش با سیدحسن خمینی
جماران نوشت:در حاشیه دیدار مهاجرین افغان با سید حسن خمینی، شیرآقا قریشی پدر ستایش قریشی با یادگار گرامی امام ملاقات کرد.

تصویر دیدار پدر ستایش با سیدحسن خمینی

جماران نوشت:در حاشیه دیدار مهاجرین افغان با سید حسن خمینی، شیرآقا قریشی پدر ستایش قریشی با یادگار گرامی امام ملاقات کرد.
تصویر دیدار پدر ستایش با سیدحسن خمینی

یوزرنیم و پسورد نود ۳۲ ورژن ۶

دانلود فیلم جدید