توضیحات پلیس درباره تعقیب و گریز با مزدا ۳ در شوش

توضیحات پلیس درباره تعقیب و گریز با مزدا ۳ در شوش
در تعقیب و گریز پلیس آگاهی تهران با یک مزدا ۳ که از خیابان شوش آغاز شده بود، پس از شلیک‌های دقیق ماموران، خودروی سرقتی در محدوده بازار تهران متوقف و دزد بازداشت شد.

توضیحات پلیس درباره تعقیب و گریز با مزدا ۳ در شوش

در تعقیب و گریز پلیس آگاهی تهران با یک مزدا ۳ که از خیابان شوش آغاز شده بود، پس از شلیک‌های دقیق ماموران، خودروی سرقتی در محدوده بازار تهران متوقف و دزد بازداشت شد.
توضیحات پلیس درباره تعقیب و گریز با مزدا ۳ در شوش