۱۰ عکس منتخب “سی ان ان” در یک ماه سیر و سیاحـت

اگر تماشای تصاویر دلنشین از نقاط مختلف دنیا را در برنامه روزانه خود قرار دهید و قبل از شروع کارتان،همانطور که جلوی مانیتور نشسته اید ،عکس های زیبا ببینید، تغییرات جالبی در روحیه تان بوجودخواهد آمد.

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزشی