“اسناد پاناما” تجارت مخوف پدر دیوید کامرون را فاش کرد

“اسناد پاناما” تجارت مخوف پدر دیوید کامرون را فاش کرد
تسنیم نوشت: طبق مدارک افشا شده موسوم به “اسناد پاناما” پدر نخست‌وزیر فعلی بریتانیا برای فرار مالیاتی اقدام به راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری بسیار مخوف کرده بود.

“اسناد پاناما” تجارت مخوف پدر دیوید کامرون را فاش کرد

تسنیم نوشت: طبق مدارک افشا شده موسوم به “اسناد پاناما” پدر نخست‌وزیر فعلی بریتانیا برای فرار مالیاتی اقدام به راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری بسیار مخوف کرده بود.
“اسناد پاناما” تجارت مخوف پدر دیوید کامرون را فاش کرد

بک لینک قوی